ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان گزارشی از اهم فعالیت‌های ستاد در سال 1399
آنچه در سال 1399 گذشت:

گزارشی از اهم فعالیت‌های ستاد در سال 1399

در مجموع می‌توان گفت؛ طی سال 1399 مانند سال‌های قبل، با اخذ نظرات و مشورت‌های خبرگان علمی و صنعتی، موضوعات دارای اولویت برای رفع نیازهای مختلف در کشور شناسایی و تعریف شدند. همچنین درخواست‌های حمایت برای توسعه فناوری، با توجه به نیازهای تعیین شده، دریافت گردید که برخی مراحل ارزیابی و داوری را گذرانده و برخی در حال طی کردن این مراحل هستند.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان تاثیر روش ریخته گری فشاری و استفاده از لاستیک خرد شده بر پارامترهای استحکامی بتن
فناوری‌های مواد و ساخت:

تاثیر روش ریخته گری فشاری و استفاده از لاستیک خرد شده بر پارامترهای استحکامی بتن

در یک کار تحقیقاتی جدید ، نوع جدیدی از روش آزمایش برای تولید اعضای پیش ساخته در نظر گرفته شده است. ریخته گری فشاری عمدتا برای تولید اعضای پیش ساخته بتن فشرده مورد توجه قرار می گیرد. در این مطالعه، لاستیک خرد شده به عنوان گزینه ای به جای کلوخه های درشت طبیعی استفاده می شود.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان جدیدترین بررسی ها در زمینه روش ساخت افزایشی ترکیبی
فناوری‌های مواد و ساخت:

جدیدترین بررسی ها در زمینه روش ساخت افزایشی ترکیبی

در یک کار تحقیقاتی بسیار جدید، از تحولات اولیه و اصول کار ساخت افزایشی مواد پلیمرها آغاز شده، با نگاهی اجمالی به گسترش فلزات با شناسایی و مشخصه یابی فناوری ساخت افزایشی در دو زمینه مواد پلیمری و فلزی به صورت بسیار گسترده ادامه می یابد و با مروری بر پیشرفت های اخیر در روش ساخت افزایشی ترکیبی پایان می یابد.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان اثرات سختی ناشی از فرایندهای مختلف عملیات حرارتی در قطعات فولاد ابزار HSS
فناوری‌های مواد و ساخت:

اثرات سختی ناشی از فرایندهای مختلف عملیات حرارتی در قطعات فولاد ابزار HSS

در تحقیقات اخیر، اثر عملیات حرارتی مختلف روی یک نوع ابزار HSS و مقایسه نتای آنها به صورت تغییر در سختی ابزار HSS نشان داده شده است. این عملیات حرارتی ها شامل عملیات حرارتی زیر دمای صفر، نیتروکربن دهی در حمام نمک، کربوریزاسیون و عملیات نیتریددهی سطحی می باشند. نشان داده شده است عملیات حرارتی روی روی ریزساختار مواد تاثیر می گذارد و به این وسیله تغییر قابل توجهی در سختی ابزار HSS ایجاد می کند.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان مواد پلیمری بازدارنده شعله
فناوری های مواد و ساخت:

مواد پلیمری بازدارنده شعله

در یک کار تحقیقاتی اخیر، مروری بر بازنگری و طبقه بندی تحولات اخیر دانش و فناوری مواد پلیمری بازدارنده شعله و نشان دادن تجزیه و تحلیل کمی و کیفی انجام شده بر روی خواص بازدارندگی شعله این نوع مواد متمرکز شده است.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان فرایند تغییر فرم پلاستیکی شدید کامپوزیت های زمینه فلزی
فناوری‌های مواد و ساخت:

فرایند تغییر فرم پلاستیکی شدید کامپوزیت های زمینه فلزی

چندین مطالعه در گذشته صورت گرفته است که این مطالعات پتانسیل تکنیک های تغییر فرم پلاستیک شدید برای تولید مواد بسیار ریز دانه یا نانو ساختار، که خواص استثنایی از آنها به دست می آید، نشان می دهد.

//isti.ir/Xhy