فناوری‌های فوتونیک و لیزر؛

تصویربرداری گوست (Ghost) از نمونه‌های در حال حرکت

محققین دانشگاه ملی تکنولوژی دفاعی چین از تصویربرداری گوست برای ثبت تصاویر نمونه‌های در حال حرکت استفاده کرده‌اند. این متد جدید که تصاویر واضحی را با مخلوط کردن اطلاعات موجود در تصاویر تار یا بلر نمونه در حال حرکت با جزئیات مکان نمونه ثبت می‌نماید، می‌تواند کاربرد استفاده از تصویربرداری گوست را به حوزه‌های تصویربرداری پزشکی، امنیتی و فشرده‌سازی ویدئویی گسترش دهد.

محققین دانشگاه ملی تکنولوژی دفاعی چین از تصویربرداری گوست برای ثبت تصاویر نمونه‌های در حال حرکت استفاده کرده‌اند. این متد جدید که تصاویر واضحی را با مخلوط کردن اطلاعات موجود در تصاویر تار یا بلر نمونه در حال حرکت با جزئیات مکان نمونه ثبت می‌نماید، می‌تواند کاربرد استفاده از تصویربرداری گوست را به حوزه‌های تصویربرداری پزشکی، امنیتی و فشرده‌سازی ویدئویی گسترش دهد.
در تصویربرداری معمول گوست نیاز به نمونه‌برداری زیادی است که کارایی این سیستم را با مشکل مواجه می‌کند. زمان بسیار زیادی نیاز است تا الگوهای خاصی روی نمونه تابانده شود تا تصویر گوست حاصل گردد. برای نمونه‌های در حال حرکت این زمان زیاد باعث بلر شدن شدید تصویر حاصله می‌شود و این مسئله دلیل استفاده از تصویربرداری گوست برای نمونه‌های ساکن است.
درروش مرسوم، ردیابی و تصویربرداری به‌صورت مستقل انجام می‌شود. بنابراین تصاویر واضح پی‌درپی از نمونه در حال حرکت موردنیاز است. به‌منظور اعمال تصویربرداری گوست برای نمونه‌های متحرک، این محققین از تعداد کمی الگوی تابشی برای ثبت مکان و مسیر حرکت نمونه استفاده می‌کنند و الگوریتمی کامپیوتری را به‌منظور ترکیب اطلاعات مکانی با تصاویر بلر شده پی‌درپی ثبت شده توسعه داده‌اند. این رویکرد تصاویر باکیفیت از نمونه‌های متحرک را به‌تدریج بازسازی می‌کند.
به گفته این محققین، این متد با یک سیستم تصویربرداری گوست معمولی قابل انجام است و چون از الگوریتم های خطی استفاده می‌شود نیاز به توان محاسباتی بالا نمی‌باشد. در تصویر زیر این متد برای نمونه‌های متحرک و چرخان که در ردیف اول آورده شده اعمال شده است. در ردیف دوم تصاویر بلر شده و در ردیف سوم تصاویر بازسازی شده آورده شده است.
منبع:
https://www.osapublishing.org/ol/abstract.cfm?uri=ol-44-22-5594
کلمات کلیدی

تصاویر