فناوری‌های فوتونیک و لیزر؛

آموزش آهنگ به پرندگان با نور

کنیک‌های اپتوژنتیک، که به کمک نور، فعالیت عصبی را ردیابی و کنترل می‌کند، در مطالعات نقشه‌برداری مدارهای عصبی در مغز کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده است، و حتی به امیدهایی برای درمان طولانی‌مدت اختلالات عصبی، قلبی، نابینایی و موارد دیگر منجر شده است. اکنون تیمی از دانشمندان ایالات‌متحده چیز دیگری را نشان داده‌اند که اپتوژنتیک می‌تواند به پرنده یاد دهد که چگونه آواز بخواند

تکنیک‌های اپتوژنتیک، که به کمک نور، فعالیت عصبی را ردیابی و کنترل می‌کند، در مطالعات نقشه‌برداری مدارهای عصبی در مغز کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده است، و حتی به امیدهایی برای درمان طولانی‌مدت اختلالات عصبی، قلبی، نابینایی و موارد دیگر منجر شده است. اکنون تیمی از دانشمندان ایالات‌متحده چیز دیگری را نشان داده‌اند که اپتوژنتیک می‌تواند به پرنده یاد دهد که چگونه آواز بخواند (Science، doi: 10.1126 / science.aaw4226).
این تیم تحقیقاتی، مستقر در مرکز پزشکی UT Southwwest، دالاس، تگزاس، از آزمایش‌های "آموزش اپتیکی" برای کاشت خاطرات الگوهای آهنگ در نوعی از سهره‌های جوان که هنوز توسط والدین یا دیگر افراد مسن‌تر آموزش داده نشده بودند، استفاده کرده‌اند. با انجام این کار، محققان توانستند برخی از مدارهای پیچیده را که پایه‌گذار بین یادگیری آواز و بیان جسمی یا حرکتی آن است، دست یابند. محققان معتقدند که این نقشه‌برداری می‌تواند نهایتا منجر به دست‌یابی به نقشه پیچیده‌تر در مغز انسان که بر بخش یادگیری گفتار حاکم است، بشود و اینکه حتی بفهمیم چگونه این بخش در مغز می‌تواند دچار آسیب بشود.
منبع:
https://www.osa-opn.org/home/newsroom/2019/october/teaching_birds_a_song%E2%80%94with_light/
کلمات کلیدی

تصاویر