درخواست طرح پیشنهادی (RFP):

آموزش چاپ سه‌بعدی به دانش‌آموزان و دانشجویان

با عنایت به اهمیت استعدادیابی و تربیت نیروی انسانی خلاق و در راستای ماموریت توسعه و ترویج فناوری ساخت افزایشی، ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت، از فعالان این حوزه دعوت می‌نماید ضمن مشخص نمودن موارد 13 گانه زیر، نسبت به تنظیم و ارسال پیشنهاد‌های همکاری خود به این ستاد اقدام نمایند.

با عنایت به اهمیت استعدادیابی و تربیت نیروی انسانی خلاق و در راستای ماموریت توسعه و ترویج فناوری ساخت افزایشی، ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت، از فعالان این حوزه دعوت می‌نماید ضمن مشخص نمودن موارد 13 گانه زیر، نسبت به تنظیم و ارسال پیشنهاد‌های همکاری خود به این ستاد اقدام نمایند.
در این فراخوان از شخصیت‌های حقوقی (شرکت‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و ...) دعوت می‌شود؛ که در ارتباط با موضوع مورد اشاره در بند 1، پیشنهاد‌های خود را حداکثر تا تاریخ 98/6/20، از طریق بخش ارسال طرح در سایت این ستاد، ارسال نمایند. تمامی متقاضیان علاقه‌مند و توانمند، می‌توانند پس از مطالعه راهنمای ارسال طرح در سایت ستاد، ابتدا در سامانه اطلاعات فعالان ثبت نام نموده و سپس پیشنهاد خود را با تکمیل فرم کاربرگ نهایی پیشنهاد طرح، ارسال نمایند.
لازم به ذکر است که استفاده از حمایت‌های این ستاد منوط به تایید نهایی طرح پس از انجام ارزیابی، بررسی‌ و داوری‌های لازم می‌باشد. تکمیل و ارسال کاربرگ نهایی پیشنهاد طرح به معنای پذیرش قطعی و دریافت حمایت نخواهد بود.
در صورت بروز هرگونه مشکل در تکمیل و یا ثبت اطلاعات در سایت ستاد، می‌توانید با دفتر ستاد به شماره 22414193-021 داخلی 1211 و برای دریافت اطلاعات تکمیلی درخصوص درخواست طرح پیشنهادی با داخلی 1215، تماس حاصل نمایید.
1- موضوع طرح:
آموزش چاپ سه‌بعدی به دانش‌آموزان و دانشجویان
2- ابعاد اجرایی طرح:
طرح پیشنهادی لازم است در برگیرنده سه سطح آموزشی باشد.
• سطح مقدماتی
• سطح متوسط
• سطح پیشرفته
3- مطالب و محتوای آموزشی :
لازم است محتوای آموزشی هر سطح به‌صورت مجزا مشخص شود. این محتوا شامل برنامه آموزشی، سیلابس مطالب، فناوری‌هایی که معرفی خواهد شد و ... به همراه ساعات آموزش هر مطلب خواهد بود.
4- آزمایش‌ها و مهارت‌ها:
پیشنهاددهندگان می‌بایست آزمایش‌های و تجربیاتی که هنرجویان به‌صورت انفرادی انجام داده و همچنین مهارت‌های اکتسابی ایشان ضمن برگزاری دوره را مشخص نمایند.
5- پروژه‌هایی که انجام می‌شود:
در هر سطح آموزشی چه پروژه‌هایی برای دانش¬آموزان طرح خواهد شد؟ آیا نتایج این پروژه‌ها می‌توانند کاربردهای تجاری، فرهنگی، تبلیغاتی، خیریه و ... داشته باشد یا خیر؟
6- نرم‌افزارهایی که آموزش داده می‌شود:
مشخص شود شرکت‌کنندگان در این دوره‌ها با کدام یک از نرم‌افزار‌های کاربردی آشنا شده و می‌توانند از آنها استفاده نمایند.
7- برگزاری مسابقه یا رویداد جانبی:
چنانچه در طرح پیشنهادی برگزاری مسابقه یا رویدادی که به تشویق و ترویج هر چه بیشتر این فناوری در جامعه هدف منجر می‌شود لازم است جزئیات آن ذکر گردد.
8- حداقل تعداد دانش‌آموز در دوره یک ساله:
لازم است تعداد کمینه هنرجویانی که به‌موجب این طرح مهارت افزایی می‌شوند برای دوره مقدماتی 300 ، دوره متوسط 150 و برای دوره پیشرفته 50 نفر باشد.
9- تجهیزات و مواد موردنیاز اجرای طرح:
تجهیزات و مواد اولیه مصرفی موردنیاز برای اجرای طرح با ذکر مشخصات دقیق در کاربرگ نهایی مشخص شود. همچنین چنانچه پیشنهاددهنده امکاناتی در اختیار دارد که می‌تواند از آنها در اجرای این طرح استفاده نماید، با ارائه مستندات کافی اعلام نماید.
10- هزینه‌های نیروی انسانی:
لازم است هزینه‌های پرسنلی با ذکر جزئیات تعداد و سطح تخصص برای اجرای طرح پیش‌بینی شود.
11- هزینه آموزشی هر دانش‌آموز:
هزینه آموزشی هر سطح (هزینه‌ای که از دانش‌آموزان دریافت می‌شود) پیش‌بینی شود.
12- برنامه پنج ساله آموزشی
برنامه آتی پیشنهاددهنده برای اجرای طرح به مدت پنج سال مشخص شود.
13- محل برگزاری:
محل برگزاری دوره‌های آموزشی و فضایی که برای انجام این طرح در نظر گرفته می‌شود مشخص و اعلام گردد.
تبصره 1: استفاده از تجهیزات و مواد اولیه گران‌قیمت همچون سیستم‌های پودر فلزی و ... با شرط تقبل هزینه‌ها توسط پیشنهاددهنده بلامانع است. طبیعی است که برای برگزاری دوره‌های آموزشی مربوط به این سیستم‌ها هزینه‌های بالاتر اجرایی آن باید از شرکت‌کنندگان دریافت گردد.
کلمات کلیدی

تصاویر

//isti.ir/ZVs2