فناوری مواد و ساخت؛

اتوماسیون تولید مواد پیشرفته

انقلاب روباتیک ها در حال شتاب است و قابلیت های روبات رو به گسترش است و این ما را به سمت دنیایی خودکار تر سوق می دهد. استراتژی های خودکار و با توان بالا به مدت چندین دهه در آزمایشگاه ها اجرا شده است و باعث بهبود کارایی، دقت و قابلیت اطمینان بسیاری از فرایندهای علمی از جمله اسکرین های دارویی با توان بالا در طراحی داروهای مدرن می شود.

انقلاب روباتیک ها در حال شتاب است و قابلیت های روبات رو به گسترش است و این ما را به سمت دنیایی خودکار تر سوق می دهد. استراتژی های خودکار و با توان بالا به مدت چندین دهه در آزمایشگاه ها اجرا شده است و باعث بهبود کارایی، دقت و قابلیت اطمینان بسیاری از فرایندهای علمی از جمله اسکرین های دارویی با توان بالا در طراحی داروهای مدرن می شود.
اکنون محققان دانشگاه Rutgers و دانشگاه New South Wales یک ربات کنترل کننده مایع برای سنتز اتوماتیک پلیمرهای پیشرفته با کاربردهای مهندسی بافت، وسایل پزشکی، توسعه حسگرها و البته رباتیک ها سازگار کرده اند. ویژگی های منحصر به فرد و تخصصی پلیمرها با تنظیم دقیق شیمی مختلف آنها به دست می آید.
با این حال، کاوش در این منظره وسیع از مواد به دلیل پیچیدگی مرتبط با تکنیک های مرسوم برای سنتز پلیمر چالش برانگیز است.
با بهره گیری از اکتشافات اخیر در شیمی پلیمر اکسیژن پایدار، محققان قادر شدند با استفاده از یک رابط کاربری گرافیکی و به دنبال آن تولید خودکار و موازی، بتوانند یک پلت فرم رباتیک خودکار برای طراحی پلیمرهای پیچیده ایجاد کنند.
با استفاده از این نرم افزار، می توان خصوصیات مواد مانند اندازه مولکولی، ترکیب، ساختار و عملکرد را انتخاب کرد و با داده های ورودی کاربری کم، پیاده سازی کرد.
منبع:
https://www.advancedsciencenews.com/automating-the-production-of-advanced-materials/
کلمات کلیدی

تصاویر

//isti.ir/Zbe2