فراخوان شرکت سرمایه نوآوری احیا:

اعلام آمادگی برای سرمایه‌گذاری بر روی طرح‌های نوآورانه مرتبط با معدن و صنایع معدنی

فراخوان شرکت سرمایه نوآوری احیا مبنی بر اعلام آمادگی برای سرمایه‌گذاری بر روی طرح‌های نوآورانه مرتبط با معدن و صنایع معدنی، منتشر شده است. متقاضیان می‌توانند تا تاریخ 1399/9/15 برای ارسال طرح اقدام نمایند.

تصاویر

CFD816
//isti.ir/Z18p