اطلاع رسانی:

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با صندوق پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی در زمینه ایجاد و راه‌اندازی مرکز آموزش ساخت افزایشی

به اطلاع فناوران، متخصصان و شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت می‌رساند؛ تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی و صندوق پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی با رویکرد استفاده از توانمندی مشترک؛ در زمینه ایجاد و راه‌اندازی مرکز آموزش ساخت افزایشی باهدف ارتقاء توانمندی فناوران این حوزه در کشور منعقد شد.

به اطلاع فناوران، متخصصان و شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت می‌رساند؛ تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی با رویکرد استفاده از توانمندی مشترک؛ در زمینه ایجاد و راه ­اندازی مرکز آموزش ساخت افزایشی باهدف ارتقاء توانمندی فناوران این حوزه در کشور منعقد شد.

بر­اساس این تفاهم­نامه صندوق پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی نسبت به تامین زیرساخت و ایجاد بستر مناسب با ایجاد و راه ­اندازی مرکز آموزش اقدام نموده و ستاد نیز به عنوان متولی راهبری سند و نقشه راه ملی فناوری ساخت افزایشی ضمن حمایت از اجرای این برنامه بر تحقق بهره مندی از همه ظرفیت­های علمی موجود در کشور و توفیق دستیابی و ایجاد امکان آموزش برابر برای عموم جامعه نظارت می­نماید.  

برگزاری دوره ­های آموزشی و انجام اقدامات ترویجی با موضوعات؛ نرم‌­افزارهای تخصصی، فرایند­های ساخت، فرایند­های تکمیلی و سایر تکنیک‌­های مرتبط با فناوری‌­های ساخت پیشرفته برای رنج سنی ابتدایی تا دانشگاه و نیز صاحبان صنایع، در سطوح مقدماتی تا پیشرفته و همچنین برگزاری دوره­‌های کاربردی از مهم­ترین فعالیت‌های این مرکز خواهد بود.

//isti.ir/ZZeq