با حمایت ستاد:

بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دوازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران برگزار می‌شود

با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دوازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران در تاریخ 15 لغایت 16 بهمن‌ماه سال جاری در محل دانشگاه خوارزمی در حال برگزاری است.

با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت، بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و دوازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران در تاریخ 15 لغایت 16 بهمن‌ماه سال جاری در محل دانشگاه خوارزمی در حال برگزاری است.
اهداف کنفرانس
•آشنایی متخصصان و پژوهشگران دانشگاهی و مراکز پژوهش و صنعتی کشور با فعالیت‌های یکدیگر؛
•مبادله اطلاعات و ایجاد ارتباط بین صنعتگران و پژوهشگران؛
•آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در زمینه‌های گوناگون اپتیک و فوتونیک در کشور؛
•برگزاری میزگردهای تخصصی؛
محورهای تخصصی این رویداد عبارت‌اند از:
اپتیک غیرخطی، اپتیک کوانتمی، اپتیک هندسی و طراحی اپتیکی، اپتیک جو و سنجش از دور، افزاره‌‏های بلور فوتونی، افزاره‌‏های پلاسمونی، افزاره‏‌های فراماده، افزاره‏‌های نوری آلی و پلیمری، افزاره های نوری گرافنی، افزاره ‏های نوری نیم ‏رسانا، افزاره‏‌های تراهرتز، اندازه‏‌گیری برپایه نور- انبرک نوری، بیوفوتونیک، پلاسما، اپتیک پراشی- تمام نگاری، سامانه‏ های اپتوالکترومکانیکی، سلول ‏های خورشیدی، طیف‎ نگاری، فیبر نوری، لیزرهای نیم ‏رسانا، لیزرهای حالت جامد و گازی، مگنتوفوتونیک، نانوساختارها و نانوذرات نوری، نور ساختار یافته
کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به ابتکار انجمن اپتیک و فوتونیک ایران و با همکاری بیش از دویست و پنجاه موسسه صنعتی، دانشگاهی و مجامع علمی و تحقیقاتی داخل کشور به صورت سالانه در محل دانشگاه‌های ایران برگزار می‌شود. هرساله تعداد زیادی از محققان، متخصصان و صاحب‌نظران در زمینه‌های مربوطه دعوت می‌شوند تا مقاله‌های پژوهشی خود را که حاوی یافته‌های نو در زمینه‌های موضوعی کنفرانس است از طریق وب‌سایت کنفرانس ارسال نمایند. آشنایی متخصصان و پژوهشگران دانشگاهی و مراکز پژوهشی و صنعتی کشور با فعالیت یکدیگر، مبادله اطلاعات و ایجاد ارتباط بین صنعتگران و پژوهشگران، آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در زمینه‌های گوناگون اپتیک و فوتونیک در کشور و تشکیل میزگردهای تخصصی از اهداف این کنفرانس است. مقالات برتر برای چاپ به مجله بین‌المللی علمی-پژوهشی اپتیک و فوتونیک ایران معرفی می‌شوند.


کلمات کلیدی

تصاویر

//isti.ir/Zjq3