فراخوان تمدید شد؛

تمدید مهلت ثبت نام مسابقه اعطای گرنت به رساله‌های کاربردی مقطع دکتری در حوزه مواد، ساخت و فوتونیک

مهلت ثبت نام «مسابقه اعطای گرنت فناورانه اختصاصی به رساله‌های کاربردی مقطع دکتری در حوزه مهندسی مواد، ساخت و فوتونیک»، تا 30 آذرماه 1398 تمدید شد.سرمایه‌گذاری هدفمند بر پژوهش و زیرساخت‌های آن خصوصا زیرساخت انسانی، لازمه توسعه علم و فناوری هر کشوری است. در همین راستا، ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت در نظر دارد، «مسابقه اعطای گرنت فناورانه اختصاصی به رساله‌های کاربردی مقطع دکتری در حوزه مهندسی مواد، ساخت و فوتونیک» را برگزار نماید.
هدف:
استفاده حداکثری از ظرفیت‌های علمی داخل کشور و همچنین تشویق و هدایت رساله‌های مقطع دکتری در حوزه‌های مرتبط با ستاد به سوی رفع نیازهای صنایع داخل کشور و تولید ثروت؛

شاخص‌های عمومی و الزامی:
شاخص‌های عمومی ذیل برای شرکت در مسابقه الزامی است.
1- رساله کاملاً جنبه عملی داشته باشد و دانش منتج از آن، منجر به تولید محصول شود. این مسابقه شامل رساله‌های نظری، مدل‌سازی و شبیه‌سازی نمی‌باشد.
2- با حوزه و محور(های) مسابقه، همراستا باشد.
3- کاربردی بوده و قابلیت اجرایی شدن را دارا باشد.
4- دانشجو دکتری به صورت تمام وقت در یکی از دانشگاه‌های کشور مشغول به تحصیل بوده و آزمون جامع را با موفقیت گذرانده باشد.
5- از آغاز دوره تحصیل در مقطع دکتری تا زمان ثبت نام در مسابقه نباید بیش از 3 سال گذشته باشد.
6- از تاریخ دفاع از موضوع رساله دکتری تا تاریخ ثبت نام در مسابقه، بیش از 6 تا 8 ماه نگذشته باشد.
7- رساله شرکت داده شده در این مسابقه، پیش از این، در سایر مراکز حامی از سوی استاد راهنما، برای دریافت حمایت تصویب نشده باشد.
شاخص‌های اختصاصی:
وجود یک یا چند مورد از شاخص‌های اختصاصی ذیل موجب کسب امتیاز و همچنین اولویت‌دهی به رساله دریافتی می‌شود.
1- معطوف به ارتقا دانش مهندسی و نمونه‌سازی محصولی با کاربرد بالقوه قریب الوقوع و یا بالفعل در صنایع مرتبط و معادن کشور باشد.
2- در تعامل و ارتباط با واحدهای صنعتی، تولیدی و معدنی کشور بوده و دارای کاربری مشخص باشد.
3-از طریق نمونه‌سازی، تولید در مقیاس آزمایشگاهی و یا نیمه‌صنعتی، منجر به ایجاد ارزش افزوده در زنجیره‌های تامین/ارزش مواد طبیعی، شیمیایی و معدنی و همچنین صنایع اپتیکی و لیزری کشور شود.
4-در کاهش/رفع وابستگی صنعتی کشور نقش ارزنده‌ای ایفا نماید.
5- به تولید نمونه تکرارپذیر از یک محصول جدید، به ویژه در سطح بین‌المللی منجر شود.
6- رساله تعریف شده در راستای فعالیت‌های متمرکز و برنامه منسجم پژوهشی بلندمدت استاد راهنما، تعریف شده باشد.
7- رساله تعریف شده در راستای فعالیت‌ها و سوابق علمی، پژوهشی و یا صنعتی دانشجو، تعریف شده باشد.
گرنت‌های قابل ارائه از سوی ستاد:
با عنایت به محصول محور بودن مسابقه، سقف مبلغ حمایت برای هر رساله تا سقف 500 میلیون ریال می‌باشد. پس از ارزیابی و داوری درخواست‌ها، از سوی ستاد به تعدادی از رساله‌های کاربردی و در حال اجرا گرنت‌های ذیل قابل ارائه می‌باشد:

مدارک مورد نیاز و نحوه ثبت نام در مسابقه:
متقاضی می‌بایست مدارک مورد نیاز برای شرکت در مسابقه را برای رساله، بشرح ذیل ارائه نماید:
1-پیشنهاد طرح رساله دکتری دانشجو به همراه جدول زمانی مراحل تکمیل آن و همچنین صورتجلسه تصویب پیشنهاد طرح مذکور در گروه آموزشی مربوطه؛
2-تاییدیه بخش تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوطه برای رساله؛
3-گواهی قبولی در آزمون جامع دانشجو؛
4-رزومه دانشجو؛
5-رزومه استاد راهنما (متقاضی) و استاد مشاور؛
6-مستندات تعامل و ارتباط با واحدهای صنعتی و تولیدی معدنی کشور(درصورت وجود)؛
متقاضیان شرکت در این مسابقه می‌بایست نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک مورد نیاز در سایت ستاد، از طریق فرم مسابقه رساله‌های کاربردی مقطع دکتری در حوزه مهندسی مواد، ساخت و فوتونیک (اینجا) و یا از فرم ثبت اطلاعات مسابقه گرنت رساله‌های دکتری در قسمت فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها (سمت چپ و بالای سایت)، همچنین دریافت کد پیگیری اقدام نمایند.
فرایند داوری:
فرایند بررسی و داوری در مسابقه دو مرحله‌ای بوده و در صورت نیاز، اطلاعات تکمیلی برای هر مرحله از متقاضی دریافت خواهد شد. زمان اعلام نتایج داوری 30 روز پس از تاریخ پایان مهلت ثبت نام مسابقه می‌باشد.
فرایند کلی اجرایی:

نکات مهم:
1- درخواست می‌بایست به نام استاد راهنما در فرم سایت، ثبت شود.
2- اساتید راهنما صرفاً مجاز به ارسال یک رساله دکتری می‌باشند.
3- درخواست‌هایی که مدارک مربوطه برای آن‌ها به صورت کامل بارگذاری شده باشند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
4- ثبت و حفظ کد پیگیری ثبت نام (دریافت شده از سایت) برای پیگیری وضعیت، الزامی است.
5- با توجه به حوزه فعالیت ستاد، امکان ثبت نام برای رساله‌های دارای موضوعات مربوط به حوزه نانو، در این مسابقه فراهم نمی‌باشد.
زمان ثبت نام تا 30 آذرماه 1398 تمدید شد.
در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی می‌توان با دفتر ستاد به شماره 22183113-021، تماس حاصل نمود.

کلمات کلیدی

تصاویر