فناوری های مواد و ساخت:

روش ریخته گری انجمادی و کامپوزیت های پلیمری تطبیق پذیر

امروزه نوآوری های علم مواد و فن آوری های مدرن باعث رونق کامپوزیت­های پلیمری در زمینه های مختلف چند رشته ­ای در حال ظهور است. با تلفیق روش های متداول و در حال ظهور فرایندی، روش freeze-casting (ice-templating)، در مونتاژ مواد ساختاری سه بعدی (3D-SM) همراه با رشد کریستال های یخ، توجه زیادی را به خود جلب کرده است.

امروزه نوآوری های علم مواد و فن آوری های مدرن باعث رونق کامپوزیت­های پلیمری در زمینه های مختلف چند رشته­ ای در حال ظهور است. با تلفیق روش های متداول و در حال ظهور فرایندی، روش freeze-casting (ice-templating)، در مونتاژ مواد ساختاری سه بعدی (3D-SM) همراه با رشد کریستال های یخ، توجه زیادی را به خود جلب کرده است.

این مواد ساختاری سه بعدی منحصر به فرد با ساختارهای همسانگرد، سلولی، لایه ای و شعاعی قادر به ساخت کامپوزیت های چند منظوره پلیمری متنوعی از مواد تقویت شده مکانیکی، مواد رسانای الکتریکی، مواد رسانای حرارتی، مواد عایق حرارتی، جاذب ها، مواد مرتبط با انرژی، مواد بیولوژیکی و خیلی مواد دیگر می باشند.

در تحقیقات اخیر، اصول کار و روش های ice-templating و پیشرفت های اخیر آن در شکل گیری و ساخت مواد ساختاری سه بعدی و تولید کامپوزیت های پلیمری چند منظوره مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مسیرها و چشم اندازهای پیش رو، که شامل طراحی ساختار، پردازش و برنامه های بالقوه در این زمینه می باشد، مشخص شده است. نشان داده شده است روش Freeze-casting، لزوم تولید کامپوزیت های عملکردی پیشرفته را آشکار می کند.

منبع:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079670020300824

//isti.ir/ZJ5p