فناوری‌های مواد و ساخت:

روش نوآورانه برای استفاده از سیلیکا فوم

مطالعات اخیر، استفاده از سیلیکا فوم (SF)، که به آن میکرو سیلیس هم گفته می شود، در کامپوزیت های لاستیکی طبیعی را به عنوان یک راه حل پایدار برای مدیریت پسماند جامد حاصل از صنعت زیرکونیا معرفی کرده است.

مطالعات اخیر، استفاده از سیلیکا فوم (SF)، که به آن میکرو سیلیس هم گفته می شود، در کامپوزیت های لاستیکی طبیعی را به عنوان یک راه حل پایدار برای مدیریت پسماند جامد حاصل از صنعت زیرکونیا معرفی کرده است. SF، ضایعات آمورفی غنی از سیلیس است که در طی فرایند الکتروذوبی سیلیکات زیرکونیوم به دست می آید. هدف اصلی از این مطالعات، تعیین بهره وری از SF، به عنوان یک پرکننده تقویتی در ترکیبات لاستیک های طبیعی، نسبت به پرکننده معمولی HAF، است.

نشان داده شده است SF، خواص مکانیکی کامپوزیت های لاستیکی طبیعی را بهبود می دهد. همچنین ثابت شده است SF، می تواند HAF را جایگزین فرمولاسیون تایرها کند و به کاهش مقاومت در برابر نورد و تجمع گرما کمک کند.

عامل اتصال سیلان، TESPT، می تواند بازده پرکنندگی SF در کامپوزیت های لاستیکی طبیعی را بهبود دهد. از مزایای اصلی استفاده از SF در کامپوزیت های لاستیکی طبیعی این است که قیمت آن را کاهش می دهد و همچنین سازگاری آن با محیط را افزایش می دهد.

منبع:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142941819310797

 

 

کلمات کلیدی
//isti.ir/ZVco