فناوری های مواد و ساخت:

ساخت آلومینیوم خود ترمیم شونده با طول عمر 25 برابری

دانشمندان دانشگاه موناش با اصلاح ریزساختار آلومینیوم موفق به توسعه آلومینیوم خود ترمیم شونده شده اند که طول عمر 25 برابری نسبت به آلومینیوم معمولی دارد.

دانشمندان دانشگاه موناش با اصلاح ریزساختار آلومینیوم موفق به توسعه آلومینیوم خود ترمیم شونده شده اند که طول عمر 25 برابری نسبت به آلومینیوم معمولی دارد.

اگرچه آلومینیوم از نظر وزن کم و مقاومت در برابر خوردگی به عنوان یک ماده مهم در تولید خودرو استفاده می شود، اما یکی از نقاط ضعف عمده آن، چیزی است به نام "نقاط ضعیف" (weak spots) که در آلومینیوم به دلیل قرار گرفتن تحت فشار و تنش مکرر و متناوب ایجاد می شود.

اکنون دانشمندان در استرالیا به راه حلی برای این به اصطلاح "شکست در اثر فرسودگی" رسیده اند. آنها با اصلاح ریزساختار آلیاژهای آلومینیوم توانستند آلومینیومی ایجاد کنند که خودش بتواند این نقاط ضعیف را بهبود ببخشد.

رهبر این تیم تحقیقاتی روی علت اصلی این فرسودگی که "PFZ" نامیده می شود، تمرکز کرد. PFZ پیوندهای ضعیفی در آلیاژهای آلومینیوم هستند که در اثر فشار متناوب ایجاد می شوند. آنها به صورت لکه های کوچکی نمایان می شوند و ترک هایی ایجاد می کنند که در نهایت باعث شکستگی می شوند.

محققان روشی را برای جذب ذرات جدید ایجاد کردند که با اعمال تنش بر روی آلیاژ آلومینیوم تشکیل می شود. آنها توانستند از این ذرات برای تقویت نقاط ضعف استفاده کنند. با این کار، به طور قابل توجهی ظهور شکستگی در آلومینیوم به تاخیر افتاد.

منبع:

https://www.greencarcongress.com/2020/10/20201016-monash.html

//isti.ir/ZL5p