فناوری‌های مواد و ساخت؛

سطح‌های نوسان‌دار خود پایدار در مواد نرم

ساخت مواد نوسان‌دار که شکل آنها به‌صورت دینامیکی و بر اساس جریان پیوسته انرژی یا سوخت‌های شیمیایی تغییر می‌کند، هنوز در مراحل ابتدایی خود است. این مواد می‌توانند منجر به عملکردهایی مانند پمپاژ گاز پریستالتیک از طریق پوسته‌ها یا حرکت کنترل‌شده مولکول‌ها یا ذرات در سطح، شود.

مواد واکنش‌پذیر مکانیکی، مواد جذابی هستند. این مواد از مواد حافظه‌دار شکلی که در پاسخ به یک محرک (اغلب دما) یک‌بار تغییر شکل می‌دهند تا مواد SRM که به‌صورت معکوس به یک محرک (اغلب دما، نور یا PH) پاسخ می‌دهند، متفاوت هستند.
ساخت مواد نوسان‌دار که شکل آنها به‌صورت دینامیکی و بر اساس جریان پیوسته انرژی یا سوخت‌های شیمیایی تغییر می‌کند، هنوز در مراحل ابتدایی خود است.
این مواد می‌توانند منجر به عملکردهایی مانند پمپاژ گاز پریستالتیک از طریق پوسته‌ها یا حرکت کنترل‌شده مولکول‌ها یا ذرات در سطح، شود.
فقط تعداد بسیار محدودی از این مواد شناخته شده است، که از یک‌سو پتانسیل بالقوه بسیار زیادی را نشان می‌دهند، اما از سوی دیگر نیز چالش‌هایی را نشان می‌دهند که باید بر آنها غلبه شود تا بتوان آنها را به سطح بالفعل پیشرفته‌ای رساند.
گروه تحقیقاتی پروفسور Liu و Broer در دانشگاه صنعتی Eindhoven در هلند، از یک رویکرد جدید برای ایجاد امواج نوسانی در سطح پوشش، تحت یک میدان الکتریکی متناوب تهیه‌شده توسط یک ساختار الکترود الگویی، خبر داده‌اند. یکی از تلاش‌های موفقیت‌آمیز برای ساخت مواد نوسان‌دار بر اساس ژل‌های Belousoz-Zhabotinsky است که مبتنی بر افت-خیز است و به یک محیط آبی احتیاج دارد.
محققان پوشش‌های مبتنی بر شبکه‌های پلیمری کریستالی مایع را تولید کرده‌اند که در هر دو شرایط خشک و مرطوب کار می‌کنند. بااین‌حال، شبکه‌های کریستالی مایع به‌طورکلی در دامنه 0.1 هرتز نوسان می‌کنند درحالی‌که در روش جدید، دامنه نوسان به 5 هرتز می‌رسد.
منبع:
https://www.advancedsciencenews.com/self-sustaining-oscillating-surfaces-in-soft-matter/
کلمات کلیدی

تصاویر

//isti.ir/ZhQ2