ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان جوشکاری پرتو الکترونی یک پودر جدید دمای بالای آلیاژ تیتانیوم: بررسی اثر عملیات حرارتی بعد از جوشکاری رو خواص کششی
فناوری های لیزر و مواد:

جوشکاری پرتو الکترونی یک پودر جدید دمای بالای آلیاژ تیتانیوم: بررسی اثر عملیات حرارتی بعد از جوشکاری رو خواص کششی

بر اساس تحقیقات اخیر، یک آلیاژ جدید تیتانیوم دمای بالای فاز α (Ti55)، از یک پودر فشرده، از طریق پرس ایزوستاتیک گرم (HIP) تهیه شده است. برای این منظور، جوشکاری پرتو الکترونی (EBW) برای اتصال پودر فشرده آلیاژ Ti55 استفاده شده و اثر عملیات آنیل بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصالات جوش پرتو الکترونی بررسی شده است. سپس توزیع تنش پسماند اتصالات جوش شده، با استفاده از روش المان محدود (FEM) محاسبه شده است.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان رویداد ارائه نیازهای فناورانه حوزه لاستیک برگزار می‌شود
با حمایت ستاد:

رویداد ارائه نیازهای فناورانه حوزه لاستیک برگزار می‌شود

ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک لیزر مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی، در نظر دارد؛ با هدف حمایت از توسعه زنجیره تامین حوزه لاستیک، "رویداد ارائه نیازهای فناورانه حوزه لاستیک" را به صورت مجازی، در تاریخ ۱۲ بهمن‌ماه برگزار نماید.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان فوم کامپوزیتی حاوی فاز نفوذی بر پایه ساختار آلومینیومی متخلخل برای جذب انرژی بالا
فناوری های لیزر و مواد:

فوم کامپوزیتی حاوی فاز نفوذی بر پایه ساختار آلومینیومی متخلخل برای جذب انرژی بالا

در تحقیقات اخیر، کامپوزیت های فاز نفوذی (IPCs) بر پایه ساختار آلومینیوم و فوم پلی اورتان صلب ساخته شده است. در این تحقیقات، پاسخ دینامیکی کامپوزیت های فازی نفوذی ساختار آلومینیومی متخلخل/ فوم پلی اورتان صلب در نرخ های کرنش مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. و به این وسیله خواص مکانیکی و مکانیزم های شکست IPC ها مشخص شد.

ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان بهبود ظرفیت و تراکم انرژی باتری های لیتیومی حالت جامد با استفاده از فوم آلومینیوم متخلخل
فناوری های مواد و ساخت:

بهبود ظرفیت و تراکم انرژی باتری های لیتیومی حالت جامد با استفاده از فوم آلومینیوم متخلخل

در تحقیقات اخیر نشان داده شده است می توان ظرفیت ویژه باتری های لیتیومی را از 0.4 mAh/cm2 به 1.6 mAh/cm2 افزایش داد. این تحقیقات نشان داده است می توان به این وسیله چگالی انرژی باتری های لیتیومی جدید را 2.5 تا 3 برابر باتری های حالت جامد بر پایه فویل آلومینیومی افزایش داد.

//isti.ir/XvT