فناوری‌های مواد و ساخت:

طراحی جدید برای باتری های با انتقال الکترون بهتر

طراحی جدید باتری های با جریان انتقال الکترون وانادیوم می تواند به تحقیقات بنیادی کمک کند و تجاری سازی این فناوری ذخیره انرژی را تسریع کند. در حوزه ذخیره انرژی، باتری های جریان ردوکس، که در آن انرژی از چرخش الکترولیت های مایع تولید می شود، به افزایش ایمنی و تولید برق پایدار کمک شایانی می کند.

طراحی جدید باتری های با جریان انتقال الکترون وانادیوم می تواند به تحقیقات بنیادی کمک کند و تجاری سازی این فناوری ذخیره انرژی را تسریع کند.

در حوزه ذخیره انرژی، باتری های جریان ردوکس، که در آن انرژی از چرخش الکترولیت های مایع تولید می شود، به افزایش ایمنی و تولید برق پایدار کمک شایانی می کند. این باتری ها به راحتی می توانند با تغییر اندازه مخزن الکترولیت به خروجی و ظرفیت شارژ مورد نظر خود برسند. از دیگر مزایای باتری های جریانی، از دست دادن انرژی در طولانی مدت هستند، ضمن اینکه باتری های آنها تخریب نمی شوند.

مونتاژ الکترود-پوسته این باتری ها مهم ترین قسمت آنها را تشکیل می دهد و یک عنصر اصلی برای تقویت قدرت و کارایی آنهاست. این مونتاژ از پوسته تبادل یونی، کاتالیزور و الکترود  تشکیل شده است که یک الکترولیت را اکسید کرده و دیگری را برای تولید الکترون و بار الکتریکی احیا می کند.

تاکنون بیش از 70 تاسیسات مستقل در سراسر جهان، با استفاده از باتری های جریانی، انرژی لازم را برای شبکه های برق تامین می کنند.

البته تیم های تحقیقاتی نشان داده اند توزیع گسترده این نوع از باتری ها، هنوز هم با محدودیت هایی در پارامترهای عملکردی مانند توان و چگالی تخلیه و نیز هزینه بالای ذخیره انرژی رو به رو هستند.

منبع:

https://www.advancedsciencenews.com/a-new-design-for-better-redox-flow-batteries/

 

//isti.ir/ZbHp