فناوری های مواد و ساخت:

فناوری جدید پوشش دهی به منظور آب بندی سریع نشت هوا در معادن زغال سنگ

با توجه به مشکلات موجود با حضور غلظت بالای گرد و غبار در عملیات بزرگ شامل فرایندهای پیچیده و هزینه بالای فناوری سنتی پوشش، یک فناوری جدید پوشش با استفاده از فشار آب و باد توسعه یافته است که سطح ایمنی بالایی را تضمین می کند. این فناوری جدید پوشش برای مکش و پاشش طراحی شده است و پارامترهای فنی عملکرد پاشش آن نیز مورد مطالعه تحقیقاتی قرار گرفته است.

نشت هوا در معادن زغال سنگ زیر زمینی خطری جدی برای تولید زغال سنگ و ایمنی کارگران معدن است. در تحقیقات اخیر، از فناوری پوشش به عنوان ابزاری کارآمد برای جلوگیری از نشت هوا استفاده شده است.

با توجه به مشکلات موجود با حضور غلظت بالای گرد و غبار در عملیات بزرگ شامل فرایندهای پیچیده و هزینه بالای فناوری سنتی پوشش، یک فناوری جدید پوشش با استفاده از فشار آب و فشار باد توسعه یافته است که سطح ایمنی بالایی را تضمین می کند. این فناوری جدید پوشش برای مکش و پاشش طراحی شده است و پارامترهای فنی عملکرد پاشش آن نیز مورد مطالعه تحقیقاتی قرار گرفته است.

این فناوری جدید پوشش در معدن زغال سنگ Dashuitou در استان گانسو چین آزمایش شده است. نشان داده شده است در مقایسه با نمونه های معمولی، فناوری پیشنهادی جدید، ایمن، کارآمد و راحت است. با استفاده از این فناوری، در حین پاشش، غلظت گرد و غبار در کمتر از 10 میلی گرم بر متر مکعب نگه داشته می شود و میانگین سرعت انعطاف پذیری نسبت برگشتی مواد جامد زیر 13 درصد است. پس از پاشش نیز، متوسط نشت در هر 100 متر، 4 متر مکعب در دقیقه است و کسر حجم اکسیژن تقریبا 4 درصد است که این امر نشان دهنده جلوگیری از نشت هوای عالی است.

منبع:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095268620305127

//isti.ir/ZH5p