فناوری‌های مواد و ساخت:

لاستیک تایرهای ضایعاتی، اصلاح کننده کم‌هزینه و سازگار با محیط زیست در پلیمرهای ترموستات

امروزه مدیریت ضایعات لاستیک تایرها (WTR) رو به رشد است و البته به یک مشکل جدی تبدیل شده است. بنابراین، کارهای تحقیقاتی با محوریت توسعه روش‌های مقرون به صرفه و سازگار با محیط زیست به منظور بازیافت WTR کاملا توجیه‌پذیر است. به طور کلی، استفاده از WTR به عنوان یک پرکننده برای کامپوزیت های پلیمری به طور قابل توجهی هزینه های مواد را کاهش می دهد، در حالیکه اصلاح عملکرد مناسب WTR ممکن است عملکرد پلاستیک ها و لاستیک ها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

امروزه مدیریت ضایعات لاستیک تایرها (WTR) رو به رشد است و البته به یک مشکل جدی تبدیل شده است. بنابراین، کارهای تحقیقاتی با محوریت توسعه روش‌های مقرون به صرفه و سازگار با محیط زیست به منظور بازیافت WTR کاملا توجیه‌پذیر است.

ترکیب WTR در ماتریس‌های پلیمری و مواد کامپوزیتی، توجه زیادی را به خود جلب می‌کند. زیرا این رویکرد امکان توسعه پایدار صنعتی فناوری ‌های بازیافت ضایعات لاستیک را فراهم می آورد.

به طور کلی، استفاده از WTR به عنوان یک پرکننده برای کامپوزیت‌های پلیمری به طور قابل توجهی هزینه‌های مواد را کاهش می دهد، در حالیکه اصلاح عملکرد مناسب WTR ممکن است عملکرد پلاستیک‌ها و لاستیک‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.

اخیرا تمام تحقیقات انجام شده در زمینه کامپوزیت‌های با ماتریس‌های ترموستی مانند پلی اورتان‌ها، اپوکسی و رزین‌ها همراه با پرکننده از نوع WTR، در یک مقاله علمی جمع آوری شده است. در این کار، به ویژه روی استراتژی های سازگاری در سیستم های ترموست/WTR و تاثیر آنها بر تعامل متقابل شیمیایی و فیزیکی بین ترموست و فاز پرکننده WTR، که به طور قابل توجهی روی خواص و عملکرد مواد آماده شده موثر است، متمرکز شده است.

علاوه بر آن، روند آینده و محدودیت های مربوط به توسعه کامپوزیت های ترموست /WTR مشخص شده است.

منبع:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X20301951

//isti.ir/ZwZp