به همت ستاد:

ماهنامه فناوری فوتونیک و مواد پیشرفته منتشر شد

نظر به اهمیت همیشگی بحث ترویج در توسعه علم و فناوری، در سال 1398، ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، تدوین و انتشار ماهنامه فناوری فوتونیک و مواد پیشرفته را در دستور کار خود قرار داد.

نظر به اهمیت همیشگی بحث ترویج در توسعه علم و فناوری، در سال 1398، ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، تدوین و انتشار ماهنامه فناوری فوتونیک و مواد پیشرفته را در دستور کار خود قرار داد. در آذرماه 1398، نسخه اول این ماهنامه تهیه شد که در آن، علاوه بر ارائه برنامه‌های راهبردی ستاد در مصاحبه با آقای دکتر لطیفی، موضوعات مختلفی همچون اخبارهای توسعه فناوری در کشور و جهان، تاثیر مواد پیشرفته و فوتونیک در صنعت فوتوولتاییک، آموزش‌ها کاربردی و مقالات تخصصی مورد توجه قرار گرفته است. نسخه دوم که به عناوینی از قبیل سومین نمایشگاه بین‌المللی لیزر و فوتونیک و چاپ سه بعدی زیستی توجه ویژه دارد، در دی ماه 1398 تهیه شده است. در این شماره نیز، به اخبار روز علم و فناوری، گزارش، آموزش کاربردی، گفتگو، دورنمای آینده فناورانه پرداخته شده است. صنعت الکترونیک گرافن، ساختارهای کربنی از محورهای سومین نسخه ماهنامه است. در قسمت اخبار فناوری، به خودکفایی در ساخت تایر، درمان افسردگی، تقویت سازه‌های فضایی و سلول‌های خورشیدی با موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت ستاد، اشاره شده است. در بخش آموزش به تعدادی از نرم‌افزارهای حوزه پلیمر و کامپوزیت توجه شده است. گفتگو و گزارش و بحث‌های نوآورانه نیز در این نسخه که مربوط به دی ماه 1398 می‌باشد، گنجانده شده است. به امید بهره‌مندی بیش از پیش فعالان، متخصصان و علاقه‌مندان به حوزه‌های مرتبط با فعالیت این ستاد، سه نسخه مذکور از طریق لینک‌های ذیل منتشر می‌گردد. اولین شماره ماهنامه فناوری فوتونیک و مواد پیشرفته – آذرماه 1398 دومین شماره ماهنامه فناوری فوتونیک و مواد پیشرفته – دی‌ماه 1398 سومین شماره ماهنامه فناوری فوتونیک و مواد پیشرفته– بهمن‌ماه 1398

کلمات کلیدی

تصاویر