فراخوان:

مدت زمان فراخوان حمایت از مقالات حوزه فوتونیک و مواد پیشرفته تمدید شد

ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت در نظر دارد؛ با هدف ترغیب و تشویق محققان، پرورش سرمایه‌های انسانی متخصص، حمایت از فعالیت‌های پژوهشی با کیفیت در حوزه فوتونیک و مواد پیشرفته و در راستای توسعه این ‌فناوری‌ها در کشور، به اساتید و پژوهشگران دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی علاقه‌مند به حوزه فوتونیک و مواد پیشرفته که دارای مقالات منتشر شده در نشریات منتخب می‌باشند، حمایت تشویقی پرداخت نماید. مهلت فراخوان تا پایان روز 1399/3/16 تمدید شد.

هدف: ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت در نظر دارد؛ با هدف ترغیب و تشویق محققان، پرورش سرمایه‌های انسانی متخصص، حمایت از فعالیت‌های پژوهشی با کیفیت در حوزه فوتونیک و مواد پیشرفته و در راستای توسعه این ‌فناوری‌ها در کشور، به اساتید و پژوهشگران دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی علاقه‌مند به حوزه فوتونیک و مواد پیشرفته که دارای مقالات منتشر شده در نشریات منتخب می‌باشند، حمایت تشویقی پرداخت نماید. مقالات مشمول حمایت: مقالاتی مشمول این حمایت هستند که شرایط زیر را داشته باشند: 1- مقالات چاپ شده در سال‌های 2018 و 2019 در نشریات معتبر بین المللی (Q_1 و IF بالا) باشند. 2- مقالات به نام جمهوری اسلامی ایران ثبت شده باشند. (نویسنده مسئول در یکی از موسسات پژوهشی و یا دانشگاه‌های داخل کشور، شاغل باشد) 3- از لحاظ محتوایی در حوزه فوتونیک و مواد باشد که این مورد توسط کمیته‌ علمی داوری ستاد بررسی می‌شود. 4- مقالات چاپ شده در راستای توسعه فناوری و تجربی باشند. 5- مقاله باید به صورت یک مقاله کامل باشد و مقالات از نوع Short Communication & Note شامل حمایت موضوع این فراخوان نمی‌شوند. 6- مقالات قبلا مورد حمایت معاونت علمی و نهادهای وابسته قرار نگرفته باشند. 7- در حوزه فعالیت سایر ستادهای توسعه فناوری نباشند. (مثلا در حوزه نانو نباشد.) 8- مقالات توسط کمیته داوری ستاد بررسی شده و پس از تایید ارتباط آن با حوزه تحت تصدی و با توجه به منابع تخصیص یافته به این دسته از حمایت‌ها، مشمول دریافت حمایت تشویقی خواهد شد. نحوه ارائه درخواست: نویسنده مسئول یا نویسنده اول می‌بایست با استفاده از وب‌سایت این ستاد به آدرس http://pam.isti.ir، پس از عضویت در سامانه فعالان ستاد (دریافت کد عضویت)، نسبت به ارسال درخواست خود از طریق فرم حمایت تشویقی مقالات (اینجا) و یا از فرم موجود قسمت فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها (سمت چپ و بالای سایت) و دریافت کد رهگیری برای پیگیری وضعیت درخواست خود، اقدام نماید. مدارک لازم برای /درخواست: برای ثبت درخواست در سیستم آنلاین، فایل PDF مقاله چاپ شده در سربرگ نشریه و تاییدیه نویسنده مسئول، 2 مدرک اصلی مورد نیاز است. ضروری است فایل PDF ارسالی، فایل چاپ نهایی بوده و حاوی شماره صفحه، جلد، DOI باشد. مهلت فراخوان: مهلت ارسال مقالات در این فراخوان، حداکثر تا پایان ساعت اداری 1399/3/10 می‌باشد. مهلت فراخوان تا پایان روز 1399/3/16 تمدید شد. داوری مقالات و نحوه حمایت: در این راستا کمیته‌ علمی داوری متشکل از چندین زیرگروه تخصصی شامل استادان و صاحبنظران شاخه‌های مختلف برگزار می‌گردد که اعضای کمیته داوری از اعضای هیئت علمی هستند و بر اساس آیین‌نامه داخلی ستاد انتخاب می‌شوند. پس از تایید ارتباط محتوایی مقاله توسط کمیته‌ علمی داوری ستاد، حمایت تشویقی به نویسندگان تعلق می‌گیرد. تبصره 1: درخواست حمایت تشویقی فقط از طریق فرم مربوطه در وب‌سایت ستاد و به صورت آنلاین قابل انجام و پیگیری است. مدارک ارسالی از طریق پست الکترونیک و بدون کد رهگیری بررسی نمی‌شود. تبصره 2: چنانچه نویسنده اول که برای دریافت حمایت اقدام نموده، نویسنده مسئول نباشد، برای درخواست حمایت، ملزم به ارسال تاییدیه نویسنده مسئول می‌باشد. بدیهی است، درصورتی که نویسنده اول و نویسنده مسئول یک نفر باشند، ارسال تاییدیه لازم نیست. تبصره 3: کلیه حمایت‌ها در صورت تامین اعتبارات لازم، انجام خواهد گرفت. در صورت بروز هرگونه مشکل در تکمیل و یا ثبت اطلاعات می‌توانید با دفتر ستاد به شماره 22414193-021 داخلی 1211، همچنین برای سوال درخصوص شرایط ثبت نام با داخلی 1208، تماس حاصل نمایید.

کلمات کلیدی
//isti.ir/ZiE3