فناوری‌های فوتونیک و لیزر؛

LED های هیبریدی برای استفاده در تکنولوژی LiFi

یک تیم تحقیقاتی از کالج شهر نیویورک (CUNY) یک LED جدید را با استفاده از لایه های اتمی متوالی از مواد نیمه هادی را در یک کاواک نوری ساخته است. این LED در دمای اتاق و با استفاده از تک لایه تنگستن دی سولفید (WS2) به عنوان ماده نور گسیل، عمل می کند.

یک تیم تحقیقاتی از کالج شهر نیویورک (CUNY) یک LED جدید را با استفاده از لایه های اتمی متوالی از مواد نیمه هادی را در یک کاواک نوری ساخته است. این LED در دمای اتاق و با استفاده از تک لایه تنگستن دی سولفید (WS2) به عنوان ماده نور گسیل، عمل می کند.
این LED پلاریتونی بازده کوانتومی خارجی حدود 0.1٪ را نشان داده است. به گفته محققان ، این بازده قابل مقایسه با سیستم های حجیم ارگانیک و نانو لوله های کربنی بر پایه الکترولومینسانس پلاریتونی است.
دستیابی به روش تزریق الکتریکی پلاریتون ها هم به عنوان پیش زمینه ای در تحقق لیزرهای پالاریتونی و هم برای دستیابی به LED های با میکروکاواک های فوق سریع جذاب است.
پروفسور وینود منون می گوید: "این واقعیت که این دستگاه با استفاده از لایه هایی از مواد با ضخامت اتمی ساخته شده و در دمای اتاق کار می کند، به عنوان اولین قدمی مهم در این تکنولوژی محسوب می شود. یکی از کاربردهای بالقوه چنین LED هایی، سرعت عملکرد آن است، که می توان از آن برای سیستم های ارتباطی مبتنی بر LED از جمله LiFi استفاده کرد."
LiFi یک فناوری شبکه نوری بی سیم است که در آن از LED برای انتقال داده استفاده می شود.
منبع:
https://www.photonics.com/Articles/Hybrid_LED_Could_Power_LiFi_Electrically_Driven/a65172


کلمات کلیدی

تصاویر