معرفی واحد توسعه کسب‌وکارهای جدید و بازار

این واحد تجاری‌سازی محصولات دانش بنیان شرکت‌ها و فرصت‌های توسعه بازار آن‌ها را پیگیری و در موارد مورد نیاز به سایر واحد‌ها مشاوره‌های مرتبط را ارائه می‌دهد. این واحد ار کمک نمایندگان نهادهای مرتبط با بهبود فضای کسب‌وکار برای شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین کارآفرینان خبره در کارگروه‌های زیر بهره می‌برد:

  • کارگروه رصد فرصت‌های سرمایه‌گذاری

این کارگروه به تدوین گزارش‌هایی درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای شرکت‌ها و کسب مقدمات ایجاد شفافیت در شرکت‌ها برای جذب سرمایه و راهکارهای رفع موانع آن می‌پردازد.

  • کارگروه توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان و تیم‌های فناورانه

این کارگروه در زمینه آموزش الزامات قانونی به شرکت‌های نوپا، آشناسازی شرکت‌ها با حمایت‌های معاونت علمی، ستاد و نهادهای مرتبط و به طور کلی اجرای قانون حمایت از تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات فعالیت می‌نماید. همچنبن، این کارگروه چگونگی حمایت از تیم‌های فناورانه و توسعه کارگاه‌های ساخت محصولات و قطعات پیشرفته در حوزه لیزر، فوتونیک و مواد پیشرفته را مورد بررسی و تبیین قرار می‌دهد.

 

 

//isti.ir/X2D