ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت

فرم ارسال پیشنهاد طرح

 

نامه درخواست می بایست دارای امضا، شماره و تاریخ باشد. برای اشخاص حقوقی، ارسال نامه در سربرگ محل فعالیت، الزامی است.
متقاضی گرامی؛ تکمیل و ارسال فرم کاربرگ نهایی طرح به معنای پذیرش قطعی و دریافت حمایت نخواهد بود. این فرم صرفاً برای ارسال کاربرگ نهایی است و برای ارسال نسخه(های) ویرایش شده کاربرگ نمی‌باشد. لازم به ذکر است، طرح‌هایی با شرایط ذیل در روال ارزیابی ستاد قرار نخواهند گرفت: 1- اطلاعات کلی و فنی در فرم کاملاً موجود نبوده، فرم امضا نشده و یا در قالب فایل word ارسال نشود. 2-نامه رسمی درخواست حمایت خطاب به دبیر ستاد، ارسال نشود.