ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت

«فرم اولیه اعلام مشخصات طرح»

ذیل فراخوان اولویت‌های ستاد در سال 1400

نکته 1- تکمیل و ارسال این فرم به معنای پذیرش قطعی و دریافت حمایت نخواهد بود.
نکته 2- ارسال سوابق علمی و اجرایی (شخص حقوقی و مجری اصلی) و همچنین مدارک و مستندات مرتبط با احراز شاخص‌های ارزیابی، از طریق بند "ارسال مدارک و مستندات تکمیلی" الزامی می‌باشد.
نکته 3- لطفا ضمن مد نظر قراردادن فرمت‌های ذکر شده، توجه فرمایید، حداکثر حجم قابل ارسال در هر کدام از عناوین بارگذاری موجود در این فرم، 15مگابایت می‌باشد.
نکته 4- به منظور جلوگیری از هرگونه مشکلات احتمالی در دریافت اطلاعات ثبت نام، نام فایل‌های آپلود شده در این فرم ضمن کوتاه بودن، می‌بایست فقط شامل حروف و یا اعداد انگلیسی باشد.
//isti.ir/X7U9