ستاد توسعه فناوری های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت

فرم شناسایی شرکت‌های فعال در حوزه صنایع تاثیرگذار معدن و متالورژی کشور

متقاضی گرامی؛ تکمیل و ارسال این فرم برای دریافت اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی اولیه می‌باشد و به معنای پذیرش قطعی توانمندی متقاضی نخواهد بود. لازم به ذکر است که در صورت عدم تکمیل تمامی موارد موجود در فرم و یا عدم ارسال مستندات مورد نیاز، اعلام آمادگی متقاضی در روال ارزیابی ستاد قرار نخواهد گرفت.
//isti.ir/XiC