ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت

فرم چالش‌ رساله‌های کاربردی مقطع دکتری

متقاضی گرامی؛ تکمیل و ارسال این فرم به معنای پذیرش قطعی و دریافت حمایت نخواهد بود و مطابق با زمانبندی اعلام شده در شرایط چالش، فرایند ارزیابی صورت خواهد پذیرفت. لطفا شماره پیگیری پس از ارسال فرم را یادداشت و تا اعلام نتایج نهایی، نگهداری نمایید.
//isti.ir/Xty