2 مورد یافت شد

کنترل ریزساختار و خواص مکانیکی در ساخت افزایشی با استفاده از روش هدایت مستقیم انرژی با سیکل بسته

http://pam.isti.ir/آرشیو-اخبار/کنترل-ریزساختار-و-خواص-مکانیکی-در-ساخت-افزایشی-با-استفاده-از-روش-هدایت-مستقیم-انرژی-با-سیکل-بسته-

آستنیتی با گرید S316L، که از تبدیل فاز یوتکتوئید جلوگیری می کند، در نظر گرفته شد. مجموعه ای از دیواره ها، به روش حلقه باز توسط فرایند ساخت افزایشی بر پایه لیزر برای مطالعه پویایی حرارتی و تغییرات ریزساختاری چند لایه از مواد، در شرایط فرایند ثابت ساخته شد....

بررسی آهنگری گرم بر سایش فولادهای زنگ نزن آستنیتی و مارتنزیتی

http://pam.isti.ir/آرشیو-اخبار/بررسی-آهنگری-گرم-بر-سایش-فولادهای-زنگ-نزن-آستنیتی-و-مارتنزیتی

آستنیتی و مارتنزیتی در تحقیقات اخیر، اثر آهنگری گرم روی رفتار فرسایش دوغابی برای دو فولاد زنگ نزن آستنیتی (SS316) و زنگ نزن مارتنزیتی (SS410) بررسی شده است. از آنجائیکه فرسایش دوغابی، یکی از عوامل اصلی برای عملکرد ناکارآمد و در نهایت عدم...

//isti.ir/X917