5 مورد یافت شد

بهبود رفتارهای مکانیکی آلیاژ تیتانیوم جوشکاری شده با استفاده از پرتو الکترونی

http://pam.isti.ir/آرشیو-گزارش‌ها-و-یادداشت‌ها/بهبود-رفتارهای-مکانیکی-آلیاژ-تیتانیوم-جوشکاری-شده-با-استفاده-از-پرتو-الکترونی-

آلیاژ تیتانیوم جوشکاری شده با استفاده از پرتو الکترونی نتایج تحقیقات اخیر نشان داده است ترکیب ولتاژ بالاتر و عملیات حرارتی بهینه، خواص مکانیکی بهتر و خواص استاتیکی و چرخه ای بالاتری را در اتصالات جوش آلیاژهای تیتانیوم تولید می کند. نتایج...

ساخت آلومینیوم خود ترمیم شونده با طول عمر 25 برابری

http://pam.isti.ir/اخبار/ساخت-آلومینیوم-خود-ترمیم-شونده-با-طول-عمر-25-برابری

آلیاژهای آلومینیوم توانستند آلومینیومی ایجاد کنند که خودش بتواند این نقاط ضعیف را بهبود ببخشد. رهبر این تیم تحقیقاتی روی علت اصلی این فرسودگی که "PFZ" نامیده می شود، تمرکز کرد. PFZ پیوندهای ضعیفی در آلیاژهای آلومینیوم هستند که در اثر فشار متناوب ایجاد می...

توسعه آلیاژهای آلومینیوم سبک وزن استحکام بالا برای روش ذوب گزینشی با لیزر (SLM)

http://pam.isti.ir/اخبار/توسعه-آلیاژهای-آلومینیوم-سبک-وزن-استحکام-بالا-برای-روش--ذوب-گزینشی-با-لیزر--(SLM)

آلیاژهای آلومینیوم سبک وزن استحکام بالا برای روشذوب گزینشی با لیزر(SLM) در تازه ترین تحقیقات تلاش هایی برای تولید آلیاژ آلومینیوم- منیزیم- اسکاندیم به روش ذوب لیزری انتخابی، که یکی از روش های ساخت افزایشی می باشد، صورت گرفته است. نتایج این تحقیقات نشان...

روش جدید جوشکاری اصطکاکی-نفوذی بین آلیاژ TiAl و آلیاژ دمای بالا GH3039

http://pam.isti.ir/اخبار/روش-جدید-جوشکاری-اصطکاکی–نفوذی-بین-آلیاژ-TiAl-و-آلیاژ-دمای--بالا-GH3039

آلیاژ TiAl و آلیاژ دمایبالا GH3039 رای بهبود خواص اتصالات جوش، روش نوین جوشکاری اصطکاکی-نفوذی برای اتصال آلیاژ TiAl و آلیاژ دمایبالا GH3039استفاده شده است. برای بهبود خواص اتصالات جوش، روش نوین جوشکاری اصطکاکی-نفوذی برای اتصال آلیاژ TiAl و...

تولید آلیاژهای با استفاده از جوشکاری در محل

http://pam.isti.ir/آرشیو-اخبار/تولید-آلیاژهای-با-استفاده-از-جوشکاری-در-محل-

آلیاژهای با استفاده از جوشکاری در محل در مطالعات اخیر، استفاده از فرایند جوشکاری قوسی با گاز محافظ با تکنیک قطاری (Tandem GMAW)، به عنوان یک فناوری قادر به تولید تاخیری در ساخت آلیاژهای خاص و با استفاده از آلیاژهای مختلف در دسترس تجاری، مورد بررسی قرار...

//isti.ir/X6s7