1 مورد یافت شد

خط تولید پودرهای آلیاژی شروع به کار کرد

http://pam.isti.ir/اخبار/خط-تولید-پودرهای-آلیاژی-شروع-به-کار-کرد

آهنی دما بالا» را نیز دارد. با توجه به کاربرد گسترده و متنوع محصولات این خط در صنایع مختلف کشور، راه‌اندازی آن موجب ایجاد ارزش افزوده قابل توجهی می‌شود. صنایع مختلفی مانند خودرو‌سازی، برای ساخت برخی قطعات خود نیازمند پودرهای آلیاژی...