1 مورد یافت شد

مواد جدید پرکننده SiC/Al4SiC4

http://pam.isti.ir/گزارش‌ها-و-یادداشت‌ها/مواد-جدید-پرکننده-SiC⁄Al4SiC4

استحکام خمشی نمونه تولید شده بسیار بالاتر از استحکام ماتریس اتصال نیافته SiC می باشد. نشان داده شده است زمانی یک اتصال کامل و بی نقص زمانی به دست می آید که Al4C3 به طور کامل به Al4SiC4تبدیل شده و نهایتا یک لایه اتصال کاملا متراکم Al4SiC4 استحکام یابد. در...

//isti.ir/XmL