1 مورد یافت شد

طراحی آلیاژهای آنتروپی متوسط غیر قابل نفوذ با خواص کششی عالی

http://pam.isti.ir/گزارش‌ها-و-یادداشت‌ها/طراحی-آلیاژهای-آنتروپی-متوسط-غیر-قابل-نفوذ-با-خواص-کششی-عالی

استراتژی جدیدی برای طراحی آلیاژهای ناهمگن آنتروپی متوسط با وزن سبک و خواص مکانیکی عالی ارائه شده است. بررسی های ریزساختاری آلیاژها، جدایش فازی ساختار را به مناطق غنی از مس و غنی از آهن نشان می دهد. بنابراین این آلیاژها، به دلیل استحکام بخشی ناشی از محلول...

//isti.ir/X5N