1 مورد یافت شد

افتتاح شتاب دهنده تخصصی حوزه معدن و متالوژی «صدر فردا»

http://pam.isti.ir/آرشیو-فیلم-و-صوت/افتتاح-شتاب-دهنده-تخصصی-حوزه-معدن-و-متالوژی-«صدر-فردا»

...

//isti.ir/Xhz