2 مورد یافت شد

شناسایی شرکت‌های توانمند برای رفع نیازهای فناورانه حوزه زغال‌سنگ کشور

http://pam.isti.ir/اخبار/شناسایی-شرکت‌های-توانمند-برای-رفع-نیازهای-فناورانه-حوزه-زغال‌سنگ-کشور

شناسایی شرکت‌های توانمند برای رفع نیازهای فناورانه حوزه زغال‌سنگ کشور به اطلاع شرکت‌های دانش‌بنیان و غیر دانش‌بنیان فعال می‌رساند؛ ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت با همکاری شرکت‌های زغال‌سنگ پرورده طبس، معادن زغال‌سنگ البرز شرقی و...

شناسایی شرکت‌های توانمند برای بازیافت قراضه‌های الکترونیکی در کشور

http://pam.isti.ir/اخبار/شناسایی-شرکت‌های-توانمند-برای-بازیافت-قراضه‌های-الکترونیکی-در-کشور

شناسایی شرکت‌های توانمند برای بازیافت قراضه‌های الکترونیکی در کشور به اطلاع شرکت‌های دانش‌بنیان و غیردانش‌بنیان در حوزه فعالیت ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت می‌رساند؛ با هدف استفاده از پتانسیل مجموعه‌ای داخلی و جهت‌دهی...

//isti.ir/XGx7