1 مورد یافت شد

شناسایی شرکت‌های توانمند برای رفع نیازهای فناورانه حوزه زغال‌سنگ کشور

http://pam.isti.ir/اخبار/شناسایی-شرکت‌های-توانمند-برای-رفع-نیازهای-فناورانه-حوزه-زغال‌سنگ-کشور

فراخوان: شناسایی شرکت‌های توانمند برای رفع نیازهای فناورانه حوزه زغال‌سنگ کشور به اطلاع شرکت‌های دانش‌بنیان و غیر دانش‌بنیان فعال می‌رساند؛ ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت با همکاری شرکت‌های زغال‌سنگ پرورده طبس، معادن زغال‌سنگ...

//isti.ir/Xtq7