1 مورد یافت شد

کنترل قالب گیری تزریقی به کمک هوش مصنوعی

http://pam.isti.ir/اخبار/کنترل-قالب-گیری-تزریقی-به-کمک-هوش-مصنوعی

فناوری‌های مواد و ساخت: کنترل قالب گیری تزریقی به کمک هوش مصنوعی رای بهبود محدودیت های موجود از نظر زمان تولید و دقت، ترکیب روش های سنتی برای قالب گیری تزریقی با الگوریتم های پیشرفته می تواند کلید مهمی در توسعه فرایند قالب گیری تزریقی...

//isti.ir/XuB