1 مورد یافت شد

شناسایی شرکت‌های توانمند برای رفع نیازهای فناورانه حوزه زغال‌سنگ کشور

http://pam.isti.ir/اخبار/شناسایی-شرکت‌های-توانمند-برای-رفع-نیازهای-فناورانه-حوزه-زغال‌سنگ-کشور

معادن زغال‌سنگ البرز شرقی و معادن زغال‌سنگ شرق، فراخوان «شناسایی شرکت‌های توانمند برای رفع نیازهای فناورانه حوزه زغال سنگ کشور» را در سال 1399 منتشر می‌نماید. به اطلاع شرکت‌های دانش‌بنیان و غیر دانش‌بنیان فعال می‌رساند؛...

//isti.ir/Xao7