1 مورد یافت شد

کنترل قالب گیری تزریقی به کمک هوش مصنوعی

http://pam.isti.ir/اخبار/کنترل-قالب-گیری-تزریقی-به-کمک-هوش-مصنوعی

هوش مصنوعی رای بهبود محدودیت های موجود از نظر زمان تولید و دقت، ترکیب روش های سنتی برای قالب گیری تزریقی با الگوریتم های پیشرفته می تواند کلید مهمی در توسعه فرایند قالب گیری تزریقی باشد. قالب گیری تزریقی، یک فرایند ساخت برای تولید انبوه...

//isti.ir/XaL