1 مورد یافت شد

امکان استقرار شرکت‌های دانش بنیان مرتبط با حوزه ستاد در پارک علم و فناوری مدرس

http://pam.isti.ir/اخبار/امکان-استقرار-شرکت‌های-دانش-بنیان-مرتبط-با-حوزه-ستاد-در-پارک-علم-و-فناوری-مدرس

پارک علم و فناوری مدرس به اطلاع شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه فوتونیک، لیزر، مواد و ساخت می‌رساند؛ پس از طی مراحل لازم در چارچوب شرایط پارک علم و فناوری مدرس (وابسته به دانشگاه تربیت مدرس)، امکان استقرار این شرکت‌ها در پارک مذکور فراهم...

//isti.ir/XLa