1 مورد یافت شد

باتری های لیتیوم-گوگرد با عملکرد بالا

http://pam.isti.ir/گزارش‌ها-و-یادداشت‌ها/باتری-های-لیتیوم–گوگرد-با-عملکرد-بالا

پلی سولفیدها ترکیب کرد و کامپوزیت تشکیل داد تا از اتلاف مواد جلوگیری کرد. یکی از این مواد نیترید تیتانیوم است که دارای هدایت الکتریکی نزدیک به فلزات است و نشان داده شده است می تواند پلی سولفیدها را به صورت شیمیایی جذب کند. برای این منظور، میکروکره های...

//isti.ir/XoC