1 مورد یافت شد

ارزیابی استفاده از پلیمرها در ساختمان های مسکونی

http://pam.isti.ir/گزارش‌ها-و-یادداشت‌ها/ارزیابی-استفاده-از-پلیمرها-در-ساختمان-های-مسکونی

پلی یورتان اتیلن ترموست (PUR) با موادی با انرژی و ضرایب انتشار CO2 کمتر پرداخته شده است که منجر به مصرف انرژی کلی کمتری در طول عمر ساختمان مسکونی می شود. ساختمان های مسکونی بخش بزرگی از انرژی جهان را با انتشار CO2قابل توجهی، مصرف می کنند....

//isti.ir/XEj7