1 مورد یافت شد

ارزیابی استفاده از پلیمرها در ساختمان های مسکونی

http://pam.isti.ir/گزارش‌ها-و-یادداشت‌ها/ارزیابی-استفاده-از-پلیمرها-در-ساختمان-های-مسکونی

PVC) که برای عایق بندی سیم کشی برق استفاده می شود، به راحتی قابل تعویض نیست. در این تحقیق همچنین به اهمیت در نظر گرفتن منبع انرژی برای هر دو مصالح ساختمانی و مواد با کاربردهای خانگی در طول عمر آنها پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد بیش از 50 درصد از...

//isti.ir/Xtd