1 مورد یافت شد

ارزیابی استفاده از پلیمرها در ساختمان های مسکونی

http://pam.isti.ir/گزارش‌ها-و-یادداشت‌ها/ارزیابی-استفاده-از-پلیمرها-در-ساختمان-های-مسکونی

فناوری‌های مواد و ساخت: ارزیابی استفاده از پلیمرها در ساختمان های مسکونی در این کار تحقیقاتی به چگونگی جایگزینی برخی پلیمرها از جمله مواد عایق پلی یورتان اتیلن ترموست (PUR) با موادی با انرژی و ضرایب انتشار CO2 کمتر پرداخته شده است که منجر به مصرف...

//isti.ir/XVT7