1 مورد یافت شد

نهمین نمایشگاه بین‌المللی و کنفرانس مهندسی مواد و متالورژی (iMat2020) برگزار می‌گردد

http://pam.isti.ir/اهداف-ستاد/نهمین-نمایشگاه-بین‌المللی-و-کنفرانس-مهندسی-مواد-و-متالورژی-(iMat2020)-برگزار-می‌گردد

با حمایت ستاد: نهمین نمایشگاه بین‌المللی و کنفرانس مهندسی مواد و متالورژی (iMat2020) برگزار می‌گردد به اطلاع فعالان حوزه مواد و ساخت می‌رساند؛ در مهر و آبان ماه سال جاری، "نهمین نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat)"، "نهمین نمایشگاه...

//isti.ir/X5Q7