1 مورد یافت شد

رساله‌های دکتری برای رفع چالش‌های صنعت زغال‌سنگ کشور، جهت دهی و حمایت می‌شوند

http://pam.isti.ir/اخبار/رساله‌های-دکتری-برای-رفع-چالش‌های-صنعت-زغال‌سنگ-کشور،-جهت-دهی-و-حمایت-می‌شوند

فراخوان مرحله اول PAM Dissertation Challenge: رساله‌های دکتری برای رفع چالش‌های صنعت زغال‌سنگ کشور، جهت دهی و حمایت می‌شوند پیرو اعلام برنامه برگزاری «سلسله چالش‌های حل نیازهای فناورانه حوزه فوتونیک و مواد در صنایع کشور با نگاه ویژه بر رساله‌های...

//isti.ir/Xvj7