1 مورد یافت شد

تولید آلیاژهای با استفاده از جوشکاری در محل

http://pam.isti.ir/آرشیو-اخبار/تولید-آلیاژهای-با-استفاده-از-جوشکاری-در-محل-

چشم اندازهای جدید برای مواد و کاربردهای پیشرفته: تولید آلیاژهای با استفاده از جوشکاری در محل در مطالعات اخیر، استفاده از فرایند جوشکاری قوسی با گاز محافظ با تکنیک قطاری (Tandem GMAW)، به عنوان یک فناوری قادر به تولید تاخیری در ساخت آلیاژهای خاص و با...

//isti.ir/XXt7