ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت:

راهنمای ارسال طرح

به‌منظور نظم و سرعت بخشیدن به فرایند ارسال طرح و استفاده از حمایت‌ها و منابع در اختیار این ستاد، لازم است راهنمای ارسال طرح به دقت مطالعه و مراحل ذکر شده سپری شود.

متقاضی گرامی:
ضمن تشکر و قدردانی از توجه جنابعالی/سرکارعالی برای ارسال طرح به ستاد توسعه فناوری‌های فوتونیک، لیزر، مواد پیشرفته و ساخت؛ خواشمند است قبل از اقدام به ارسال طرح، موارد ذیل را به دقت مطالعه تا با نحوه ارسال طرح‌ به این ستاد آشنایی لازم را کسب نمایید.
با تشکر آرزوی توفیق الهی

به‌منظور نظم و سرعت بخشیدن به فرایند ارسال طرح و استفاده از حمایت‌ها و منابع در اختیار این ستاد، لازم است مراحل ذیل گذرانده شود.
1. در سامانه ثبت اطلاعات فعالان ستاد، فرم ثبت نام تکمیل و کد عضویت دریافت شود.

2.در بخش ارسال طرح با استفاده از کد عضویت، فرم کاربرگ نهایی پیشنهاد طرح تکمیل شده به انضمام سایر مستندات فنی و تکمیلی، به همراه نامه درخواست حمایت خطاب به دبیر ستاد، ارسال شود.

3.کد پیگیری کاربرگ نهایی ارسال شده که برای پیگیری نتیجه ارزیابی ضروری است، دریافت شود.
پس از ارزیابی و بررسی اولیه کارشناسی، در صورت وجود نواقص و نیاز به تکمیل مستندات از سوی ستاد با متقاضی تماس گرفته خواهد شد. در ادامه مسیر، پس از انجام ارزیابی و داوری‌های لازم، نتیجه نهایی به متقاضی اعلام می‌گردد.
توجه!
استفاده از حمایت‌های این ستاد منوط به تایید نهایی طرح پس از انجام ارزیابی، بررسی‌ و داوری‌های لازم می‌باشد. تکمیل و ارسال فرم نهایی کاربرگ، به معنای پذیرش قطعی و دریافت حمایت نخواهد بود.
در صورت بروز هرگونه مشکل در تکمیل و یا ثبت اطلاعات می‌توان با دفتر ستاد به شماره 22414193-021 داخلی 1211، تماس حاصل نمود.

کلمات کلیدی

تصاویر

//isti.ir/ZhXi