سیستم هدایت و ناوبری ربات مورچه‌ای، بدون GPS

30 بهمن 1397 فناوری‌های اپتیک و رباتیک؛

سیستم هدایت و ناوبری ربات مورچه‌ای، بدون GPS

هدایت و ناوبری در محیط های سخت و خشنی مانند بیابان‌های داغ، بدون سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS) بسیار مشکل است. ولی چگونه یک ربات این توانایی را بدست آورده است؟ محققان فرانسوی با الهام از قابلیت ناوبری مورچه های صحرایی، رباتی (AntBot) را طراحی کرده‌اند که می‌تواند با استفاده از یک "قطب نما نوری" و یک سنسور حرکتی اپتیکی محیط اطراف را بررسی کند و سپس به خانه یا پایگاه اولیه‌اش بازگردد.