نیم نگاهی به رشد قابل توجه در بخش مواد مصرفی چاپ سه بعدی

27 فروردین 1398 گزارش موسسه Wohlers سال 2019:

نیم نگاهی به رشد قابل توجه در بخش مواد مصرفی چاپ سه بعدی

شرکت مشاوره Wohlers Associates، هر ساله گزارشی از مطالعات جهانی خود، که در مورد توسعه، رشد و آینده صنعت چاپ سه بعدی را منتشر می‌کند. گزارش سال 2019 این موسسه نیز تحولات صنعت ساخت افزایشی را از جنبه‌های کاربرد، طراحی، سرمایه گذاری، مواد، پتنت، تحقیقات، خدمات، نرم افزار ها، استانداردها، راه‌اندازی ماشین‌ها، و سیستم‌ها مورد ارزیابی قرار داده است.