تکنیک‌های میکروسکوپی برای تصویربرداری نانومقیاس از مغز، ترکیب می‌شوند

16 اردی بهشت 1398 فناوری‌های فوتونیک و لیزر؛

تکنیک‌های میکروسکوپی برای تصویربرداری نانومقیاس از مغز، ترکیب می‌شوند

پژوهش بر روی مغز و بررسی ساختار سلول‌های عصبی، نحوه ارتباط این سلول‌ها در فرآیندهای ذهنی و روند تغییرات و عکس‌العمل این سلول‌ها در انتقال داده‌ها، امری است که از دیرباز موردعلاقه دانشمندان بوده است.