دومین سمینار پرینتر سه بعدی در دانشگاه زنجان برگزار می‌شود

28 اردی بهشت 1398 با حمایت معنوی ستاد:

دومین سمینار پرینتر سه بعدی در دانشگاه زنجان برگزار می‌شود

دومین سمینار معرفی فناوری‌های ساخت افزایشی و کاربردهای آن در دانشگاه زنجان برگزار می‌شود.