کشاورزی فوتونیکی: آینده کشاورزی هوشمند

28 مرداد 1398 فناوری‌های فوتونیک و لیزر؛

کشاورزی فوتونیکی: آینده کشاورزی هوشمند

علم فوتونیک کاربردهای بی‌شماری در صنایع مختلف دارد. یکی از این صنایع ، کشاورزی است که در آن با استفاده از فناوری‌های اندازه‌گیری دقیق ازجمله فناوری فوتونیک، عمل نظارت، مشاهده و اندازه‌گیری سلامت محصولات زراعی را انجام می‌شود.